Voor alle workshops geldt:
Locatie:Atelier Prager
De Olmenhorst
Lisserweg 483c
Lisserbroek
Telefoon:06 50885717
Postadres:Prins Willem Alexanderlaan 37
2159 LK Kaag

Prijzen
De prijzen zijn inclusief het gebruik van gereedschap en hulpmiddelen, materiaal- en modelkosten, koffie, thee en een eenvoudige lunch of zoals staat aangegeven bij de betreffende workshop.

Inschrijving
U kunt zich opgeven per e-mail of door een brief te sturen naar Irene Prager, Prins Willem Alexanderlaan 37, 2159 LK Kaag. U ontvangt een bevestiging van inschrijving binnen twee weken na ontvangst.

Betaling
Na inschrijving voor een workshop gaat u akkoord om de workshopkosten te betalen. Het bedrag kunt u overmaken naar girorekening NL93 INGB 0000617400 t.n.v. Irene Prager, Prins Willem Alexanderlaan 37, 2159 LK Kaag.

Annulering
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u tot vier weken voor aanvang van de workshop telefonisch of schriftelijk uw inschrijving annuleren. In dat geval zullen de workshopkosten aan u worden geretourneerd. Terugstorting vindt ook plaats indien de workshop geen doorgang vindt (bijv. als het minimum aantal deelnemers niet is behaald).

Algemeen
Boetseren
Glas
Speksteen
Schilderen
Keramiek
Maskers

Home
Contact
Links

   
Atelier Prager
De Olmenhorst
Lisserweg 483c
2165 AS Lisserbroek
t 06-50 88 57 17
info@atelierprager.nl
   
       

Workshop algemene informatie